z powrotem    
Kartusz z Marsztallu –Neues Palais Poczdam
Zleceniodawca :
Fundacja Pruskich Pałacy i Ogrodów 
Berlin Brandenburg
Lennéstr. 9 14471 Potsdam 
Kwota zlecenia:
50.000 DM
Wykonane prace:
Rekonstrukcja kartusza wykonana została przez Pracownie Konserwacji Zabytków w 1995 roku. 45% substancji oryginalnej złożone było w depozycie Fundacji. Brakujące części zrekonstruowano na podstawie istniejącej dokumentacji. Najpierw powstały rysunki 1:1 a następnie wykonano modele gliniane na podstawie których powstały odlewy gipsowe. Ich montaż zakończył prace.